Søknaden og veien fram

Bodø og Nordland har siden 2015 jobbet for å bli Europeisk kulturhovedstad (ECoC) i 2024.

Etter at EU-parlamentet sommeren 2017 godkjente Bodø som søkerby, kunne man for alvor starte dette arbeidet. Under ledelse av rådmann Rolf Kåre Jensen i Bodø kommune ble det satt ned en styringsgruppe for prosjektet.

I oktober 2018 ble det sendt inn en prekvalifiseringssøknad til EU.

I november samme år kom beskjeden om at Bodø er en av tre pre-kvalifiserte søkerbyer, utenfor EU, til Europeisk kulturhovedstad (ECoC) 2024.

I tillegg til Bodø er også byene Banja Luka og Mostar i Bosnia-Hercegovina prekvalifisert av juryen.

Nå fortsetter jobben med selve hovedsøknaden.

Beslutningen, på om Bodø kan kalle seg Europeisk kulturhovedstad 2024, tas høsten 2019.

«ARCTICulation» er tittelen på Bodøs søknad, og omhandler de engelske ordene: arctic, art, culture og communication.

I prekvalifiseringssøknaden er 38 spørsmål fordelt på seks hovedtemaer blitt besvart, over 60 sider.

De seks hovedtemaene i søknaden er:

  • Langsiktig strategi
  • Kulturelt og kunstnerisk innhold
  • Europeisk dimensjon
  • Utstrekning (mangfold)
  • Ledelse, organisering og økonomi
  • Leveransekapasitet

Her kan du lese en kortversjon av prekvalifiseringssøknaden.

I hovedsøknaden skal til sammen 45 spørsmål besvares.

Bodø kan bli den første europeiske kulturhovedstaden nord for Polarsirkelen. Den første arktiske kulturhovedstaden.

Å bli valgt som europeisk kulturhovedstad vil være et stort løft både for byen, regionen, landsdelen – og hele landet.