Ledige stillinger

Her finner du oversikt over ledige stillinger til Bodø 2024.

Vi søker en dedikert prosjektkoordinator til vårt ungdomsprogram.

Om stillingen:
De unge er prioritet nummer én i Bodø2024 sitt prosjekt. Innholdet i ungdomsprogrammet skal bestemmes og lages av ungdommene selv over hele fylket. Vi søker derfor etter en prosjektkoordinator som skal jobbe med ungdomsprogrammet med å koordinere, inspirere og hjelpe til med å få satt i gang prosjekter.

Bodø2024 søker derfor en dedikert prosjektkoordinator til 100 % stilling, med varighet til og med februar 2025.

Ansvaret til prosjektkoordinator blir å:

  • Koordinere programmet for ungdom i Bodø2024.
  • Ta initiativ til å starte opp satsinger, sammen med ungdommen selv
  • Være en profesjonell ressurs for ungdommene
  • Være et bindeledd mellom ungdommene og Bodø2024
  • Sørge for at det settes i gang ungdomsprosjekter i hele fylket og landsdelen
  • Ha kommunikasjon rettet mot ungdom

Les hele stillingsannonsen her!

(Søknadsfrist er 17. januar 2021)

Foto: Dan Mariner