Hvorfor søker vi?

Europeisk kulturhovedstad - mer enn bare kunst og kultur

I tillegg til å være et veldig stort kulturløft for Bodø og Nordland, er Europeisk kulturhovedstad også et stort samfunnsløft.

Nordland går i dag så det suser. Vi har så godt som ingen arbeidsledighet og eksporterer mer enn noen gang. Likevel ser ikke fremtiden bare lys ut.

Som i alle andre landsdeler og i Europa, ønsker ungdom å flytte til mer sentrale strøk. Dette merkes veldig godt i Bodø og Nordland; de unge flytter ut til større byer og ut i Europa. Én av hovedgrunnene til at Bodø ønsker å bli Europeisk kulturhovedstad, er at vi er helt sikre på at et prosjekt som dette kan bidra til at færre flytter ut. Gjennom status som Europeisk kulturhovedstad vil det skapes nye arbeidsplasser, og eksisterende næringer i nord vil få en ekstra boost.

 

Foto: Henrik Dvergsal

Bodø står overfor store endringer, der flyplassen gjennom prosjektet Ny by – Ny flyplass skal flyttes, og store frigjorte arealer skal omskapes til en ny bydel. Den nye bydelen sammen med den gamle byen skal utvikles til å bli Smart City. Byen drar med andre ord i gang mange store prosjekter nå, og hva passer vel bedre enn å krydre det hele med et stort kultur- og samfunnsutviklingsprosjekt.

Europeisk kulturhovedstad skal favne hele fylket og landsdelen, og Bodø er glad og stolt over å kunne ha mulighet til å gå i bresjen for et utviklingsprosjekt som kan komme hele regionen til gode.

Her er det vi skriver i søknaden til EU:

Tiden er inne for på alvor å åpne dørene mot Europa. Det er på tide å gi Europa mulighet til å oppleve at vi er noe mer enn en kald region i utkanten av sivilisasjonen.

At det ikke er slik at vi våkner til liv noen måneder hver sommer, men ellers i året lever i kulde og mørke.

I 2024 vil vi artikulere hvordan og hvorfor mennesker har befolket vår region i tusener av år.

At det er på grunn av – ikke på tross av – hvordan natur og klima gjør Nordland fruktbart.

Helt siden de første menneskene befolket området for omlag 10 000 år siden har man omstrukturert og tilpasset levesettet etter tidens krav.

Vi har formet en kultur som har vært avgjørende for at det i det hele tatt har vært mulig å overleve og utvikle seg i denne regionen, som for mange virker utilgjengelig og ugjestmild.

ARCTICulation kan gi oss en mulighet til å vise at vår del av Nord-Norge består av mer enn det stereotype, arktiske bildet de fleste europeere har.

ARCTICulation er vår sjanse til å vise Europa pulsen i det moderne Arktis.

Foto: Per-Inge Johnsen