Arrangement Hvorfor er EU interessert i oss som en del av Arktis?

Vi gjennomfører nå vår siste temakveld så langt i 2024 snakk, og nå forsøker vi se oss selv fra en litt annen vinkel.

Vi pleier jo ikke i det daglige å være så opptatt av oss selv som en del av Arktis – eller tenke på at Bodø i det hele tatt ligger innenfor det som kalles Arktis. Men vi skal ikke så langt ut av Bodø før disse linjene trekkes. Og sett fra EU og Brussel så er de veldig opptatt av vår plassering – både geografisk, men også geopolitisk.

Vi har med oss Siri Gulliksen, journalist i High North News, som vil trekke linjene for hva vår arktiske plassering faktisk betyr, samt Eirik Fiva fra Nordland fylkeskommune, som skal sette det hele i sammenheng med vår søknad om å bli Europeisk kulturhovedstad.

Velkommen!