ARCTICulation

Programmet i søknaden bygger på tre hovedtemaer:

THE ART OF NATURE handler om å utforske kunst i – eller fra – et arktisk perspektiv. Basert på idéen om å være ett med naturen og omgivelsene, i stedet for å gjemme seg bort fra dem. Vi programmer prosjekter og arrangementer som bringer kunsten ut i naturen, og omvendt. Vi ønsker å artikulere vårt ansvar for den naturen vi er en del av.

FISH AND SHIPS handler om vår historie, og gjennom programmet tar vi sikte på å kommunisere både historien om å leve i Nordland og hvordan historien fortsatt lever rundt oss i dag – den levende historien. Historien om tørrfiskhandelen, som har betydd så mye for byggingen av vår nasjon. En historie som fortsatt lever, der fiskebåtene og fabrikktrålerne ligger langskips midt i byen. I tillegg deler vi historie med mange andre europeiske byer – både andre verdenskrig og den kalde krigen har preget vår felles identitet og vårt selvbilde.

 

Foto: Dan Mariner

TRANSITION skal sette søkelyset på koblingen mellom byutvikling og prosjekter som bygger kulturell kapasitet. Byene i Nordland har gjennom historien måttet tilpasse seg tidens utvikling, og taklet store endringer. Industrialiseringen kom og forsvant igjen. Samfunnet har funet nye løsninger, og blitt moderne byer. I tiden som kommer vil vi igjen bli utfordret, når vi skal utvikle oss videre og bli en smart, bærekraftig region.

Transition forholder seg også til ambisjonen om å bygge videre på og utvikle en rekke regionale festivaler og arrangementer. Mange er gode også i dag, men de kan bli bedre. Ved å investere i å utvikle lokale aktører i årene fremover kan de gå fra å være gode til å bli enda bedre innen 2024. Og de kan fortsette å være viktige bærere av arven etter Bodø 2024, gjennom fortsatt samarbeid med europeiske partnere, og gjennom å trekke større og mer variert publikum.

Foto: Dan Mariner

ARCTICulation
Fra kaldkrigsmål
til europeisk kulturelt knutepunkt.
Vi artikulerer et arktisk perspektiv
på i dag og i morgen
gjennom grenseløs kultur.
Med respekt for våre historier,
landet og havet,
sikter vi mot nye horisonter.