Konkurransevilkår

Alle deltakere i konkurransen må enten ha fylt 18 år eller ha samtykke fra en foresatt. Vinnerne samtykker i at deres navn og konkurransebidrag kan bli publisert på Bodø2024 og partnere sin Instagram, Facebook og på hjemmeside, samt gir samtykke i henhold til lov om navn og bilde i reklame til at bidrag og/eller navn på person i konkurransebidraget brukes i Bodø2024s markedsføring.

Deltagelse i konkurransen innebærer at Bodø2024 IKS vederlagsfritt får bruksrett til idè og skisse, til bruk innenfor rammene av prosjektet.

Vi behandler personopplysningene dine for å kunne gjennomføre konkurransen og kunne kommunisere med deg i løpet av konkurransen.

Vinnere kåres av en upartisk jury. Juryen kårer bidraget/bidragene som den finner mest inspirerende/kreative, gjennomførbare og bærekraftige. Juryens beslutning kan ikke påklages. Bodø2024 er ikke ansvarlig for tekniske problemer på konkurransekanalens plattform som for eksempel medfører at bidrag ikke vises. Spesifikke vilkår for hver konkurranse kommuniseres i hvert enkelt tilfelle og kan avvike når det gjelder hvilken plattform konkurransen foregår på, hvor lenge konkurransen pågår, hva som kreves for å delta, utslagsgivende kriterier for å vinne, når vinneren kontaktes og hvordan resultatene offentliggjøres samt juryens sammensetning.

Det er gratis å delta i konkurransen. Bodø2024 dekker ikke kostnader til å utarbeide bidrag til konkurransen.