Aktuelt

Bodø2024 søker etter lokaler

Vi leter etter lokaler i Bodø sentrum som gir organisasjonen synlighet. Lokalene bør ha inngang og vinduer på bakkeplan for publikumsarealer, og må tilfredsstille kravene for universell utforming.

Lokalene må være tilrettelagt med et område ved inngang som kan fungere som resepsjon/publikumsområde. Vi trenger videre en løsning som kombinerer cellekontorer og kontorplasser i åpent landskap og minimum to større møterom (for anslagsvis 8 og 20 personer). Videre må det være tilgang til kjøkken og toalettfasiliteter.

Totalt areal for Bodø2024 er beregnet til rundt 500 kvm.

Samlokalisering

Bodø2024 er også i dialog med andre aktører om mulig samlokalisering. Vi er derfor også interessert å få forslag til lokaler som er betydelig større enn 500 kvm for å kunne vurdere disse mulighetene.

Kontakt informasjon

André Wallann Larsen, Direktør Bodø2024

larsen@bodo2024.no