Aktuelt

Europeisk kulturhovedstad Bodø2024 satser på økologisk økonomi

Hvordan kan vi skape en mer rettferdig fordeling av goder i verden? Hvordan kan vi bruke økonomien vår til å redde kloden? Fagfeltet økologisk økonomi har ambisjoner om å gjøre begge deler. Og i Bodø sitter landets første professor i dette faget og jobber med hvordan det kan brukes i praksis i Norge. Det synes vi i Europeisk kulturhovedstad Bodø2024 er så interessant at vi har ansatt professor Ove Jakobsen som prosjektkoordinator. Han skal blant annet lede utopiverksteder og mobilisere lokale krefter til å jobbe mot en mer bærekraftig fremtid.

– I tillegg til økt akademisk interesse for økologisk økonomi finnes det i dag mange spennende praktiske prosjekter i mange land. Vi vil samarbeide med flere av disse nettverkene i arbeidet frem mot 2024. Interessen for å følge med på det som skjer i Bodø er stor, sier Jakobsen. – Jeg er veldig glad for å få mulighet til å bidra i dette kjempespennende prosjektet frem mot 2024 og videre inn i fremtiden, og jeg gleder meg til å komme i gang med arbeidet.

Hva er økologisk økonomi?
Økologisk økonomi er et fag som har som mål å bidra til å utvikle samfunn der livskvalitet er viktigere enn vekst i forbruk, der økonomien er tilpasset økosystemenes rammebetingelser og der rettferdig fordeling er en grunnleggende verdi. I tillegg er nær-demokrati sentralt. Med andre ord, deltakelse bidrar til medansvar. For å nå målene er det behov for grunnleggende endringer både på individnivå og systemnivå.

Unik kompetanse
Professor Ove Jakobsen er Norges ledende ekspert på økologisk økonomi og Norges eneste professor i faget. Han har høyere siviløkonomeksamen og er Dr. Oecon. fra Norges handelshøyskole i Bergen og Cand. Philol. med hovedfag i filosofi fra universitet i Bergen. Han har utviklet kurs og drevet forskning innenfor økologisk økonomi siden ca. 1995. Han har skrevet flere bøker og artikler internasjonalt og nasjonalt innenfor fagfeltet, samt arbeidet med faget i ulike praktiske sammenhenger.

Nyskaping
– Vi i Bodø2024 er veldig glade for å ha fått med professor Ove Jakobsen som prosjektkoordinator i økologisk økonomi. Ove er en nestor på feltet, og gjennom Bodø2024 skal vi jobbe med økologisk økonomi i praksis. Med hans erfaring er jeg sikker på at vi skal få til nyskapende prosjekter på området, sier direktør André Wallann Larsen.

Jakobsen vil tiltre i stillingen 1. februar.

Bodø2024 søker etter lokaler

Vi leter etter lokaler i Bodø sentrum som gir organisasjonen synlighet. Lokalene bør ha inngang og vinduer på bakkeplan for publikumsarealer, og må tilfredsstille kravene for universell utforming.

Lokalene må være tilrettelagt med et område ved inngang som kan fungere som resepsjon/publikumsområde. Vi trenger videre en løsning som kombinerer cellekontorer og kontorplasser i åpent landskap og minimum to større møterom (for anslagsvis 8 og 20 personer). Videre må det være tilgang til kjøkken og toalettfasiliteter.

Totalt areal for Bodø2024 er beregnet til rundt 500 kvm.

Samlokalisering
Bodø2024 er også i dialog med andre aktører om mulig samlokalisering. Vi er derfor også interessert å få forslag til lokaler som er betydelig større enn 500 kvm for å kunne vurdere disse mulighetene.

Kontakt informasjon
André Wallann Larsen, Direktør Bodø2024
larsen@bodo2024.no