Foto: Helge Grønmo

11/05/2022

Samisk satsing for Bodø2024

– Vi er stolte av den samiske kulturen

Maria Hernes (34) blir samisk koordinator for Bodø2024.

– Jeg gleder meg veldig! Den samiske satsningen i Bodø2024 vil gjøre det mulig for oss å løfte den samiske synligheten og de ulike sakene som rører seg i Sábme opp på et nytt nivå. Det gjelder blant annet språk og den interessante diskursen rundt samisk identitet, sier Maria, som går fra jobben som samisk rådgiver i Stormen bibliotek til Bodø2024.

Sette fart på utviklingen
Det har hele tiden vært en uttalt målsetting fra Bodø2024 å satse sterkt på den samiske kulturen i landsdelen. Også i søknaden til EU var dette aspektet viktig. En egen samisk koordinator vil sette fart på arbeidet, og bli en kjærkommen tilvekst til organisasjonen.
– Samisk kultur har jo i stadig økende grad blitt mer anerkjent, men via Kulturhovedstadsprosjektet kan man sette ekstra fart på denne utviklingen, og man kan nå enda flere. Vi er jo veldig stolte av den samiske kulturen og ønsker å dele den. Måten vi løser dette på er også noe jeg tror kan ha interesse ute i Europa.
Maria har vokst opp i Bodø. Hun har sine røtter både i norsk og samisk kultur.
– Under oppveksten opplevde jeg ikke å se Bodø som en samisk by i nevneverdig grad. For meg var «det samiske» noe som var hjemme hos oss og «nordpå». Det har skjedd mye siden den tid. Men det kan skje enda mer. Jeg har studert sosialantropologi og synes det er utrolig spennende med identitet og måten vi uttrykker hvem vi er på. Det er jo veldig aktuelt i arbeidet som samisk koordinator.

Tokulturell
Det er et stort mangfold innenfor den samiske etniske identiteten og også et mangfold i måten det uttrykkes på.
– Selv er jeg jo et godt eksempel nettopp på dette mangfoldet; jeg har vokst opp i Bodø, med norsk far og samisk mor, og en tokulturell oppdragelse og oppvekst. Min samiske identitet har også røtter i nordsamisk område og i det mange kanskje tenker på som «typisk samisk» med reindrift, men jeg har vokst opp i en by; jeg kan ikke bygge hele min identitet ene og alene på det min slekt gjør og gjorde, og hvordan de levde. Jeg merker at det få ting innenfor dette feltet jeg brenner mer for enn nettopp dette; vi skal bevare det vi har, vi er stolte av det, men vi skal også utvide og utvikle det rommet som samisk identitet eksisterer innenfor.

Høyt nivå
Direktør for Bodø2024, Andre Wallann Larsen, er godt fornøyd med at den samiske koordinatoren nå er ansatt.
– Samisk kunst og kultur blir viktig under hele kulturhovedstadsåret. Vi har for eksempel lagt åpningen av hele prosjektet til samisk uke i starten av februar 2024. Med Maria på plass får vi inhouse kompetanse som gjør vår samiske satsing enda bedre.
Den samiske kulturen har et sterkt fotfeste i hele landsdelen, men mest interesse finner man kanskje fra utlandet.
– I vårt nettverk ser vi at fascinasjonen for all samisk kultur er stor. Urfolks-aspektet er et tema i mange land. I tillegg vet vi at det kunstneriske nivået er svært høyt, særlig når det gjelder samisk musikk og bildekunst, sier Wallann Larsen.