24/11/2021

Bodø2024 støtter kunstfeltet i Lofoten

– Som en del av forberedelsene mot 2024 har vi gått inn med 400.000 kroner som skal brukes til fire kunstnerstipender under 2022-versjonen av LIAF. Det sier programsjef Henrik Dagfinrud i Bodø 2024.

LIAF, som er forkortelsen for Lofoten International Art Festival, har nå engasjert fire regionale kunstnere til kunstnerresidensprogrammet. Stipendene skal gjøre det mulig for kunstnerne å fordype seg i ulike prosjekter.
Prosjektet utfordrer noe av premisset for Artist in Residence-programmer, der det mest vanlige er at gjestekunstnere utenfra blir invitert for å undersøke et gitt sted. I dette prosjektet fram mot LIAF 2022 inviteres heller et knippe regionale kunstnere som allerede har sterk tilknytning til stedet.


Høyt nivå

– Det er ikke vi i Bodø2024 som har valgt ut de ulike kunstnerne. LIAF har brukt kuratorduoen Francesco Urbano Ragazzi, som er svært anerkjente.
I praksis betyr dette at det kunstneriske nivået skal være svært høyt.
– Det er en forutsetning at kunstnerne skal ha tilknytning til regionen, men vi vet ennå ikke hvilke verk prosjektet munner ut i. Kunsten skal være stedsspesifikk og den skal stilles ut i Kabelvåg. LIAF arrangeres annet hvert år, og vi håper på et tett og godt samarbeid både under neste års festival og i 2024, sier Dagfinrud.

– Vi tror en tett kobling mellom Bodø 2024, Nordnorsk kunstnersenter og LIAF kan være nyttig for alle parter.
Francesco Urbano Ragazzi, som har ansvaret for kurateringen under 2022-festivalen ønsker å stille spørsmål ved forestillingen om hva en lokal eller regional kunstner er. De har derfor valgt både kunstnere født og oppvokst i Nord-Norge og kunstnere med annen bakgrunn, som har gjort Nord-Norge til sin base for kunstnerisk aktivitet. I utvelgelsen har det også vært viktig for kuratorene at disse kunstnerne har en variert praksis som inkluderer og er med på å utvikle lokalsamfunn i regionen.

Dette er kunstnerne/prosjektene som har fått stipender:

New Mineral Collective, som består av Emilija Škarnulytė (født i Vilinus, Litauen, bor i Tromsø) og Tanya Busse (født i Moncton, Canada, bor i Tromsø).
Tine Surel Lange fra Vesterålen, bosatt på Eggum i Lofoten.
Elina Waage Mikalsen fra Tromsø, nå bosatt i Oslo.
Lars Laumann fra Brønnøysund.

Lofoten internasjonale kunstfestival – LIAF er en biennale for samtidskunst med en historie som går tilbake til 1991. Festivalen presenterer internasjonale kunstnere i en lokal og stedsspesifikk kontekst og er et åpent, eksperimentelt og inkluderende møtested for kunstnere, besøkende publikum og lokalbefolkningen. LIAF er en festival som utforsker stedets kompleksitet og uendelige muligheter gjennom å legge til rette for en diskursiv, engasjert og sosial plattform, hvor ulike posisjoner, erfaringer og blikk får utfolde seg i møte mellom det lokale og globale.

Festivalen har ikke et fast visningssted i Lofoten, men blir skapt på nytt hver gang ved å infiltrere og utforske det lokale landskapet og bevege seg rundt i det. LIAF har vist kunst i blant annet en park, en garasje, et bibliotek, et skur, en bunker, en fiskehjell, et privathus, en butikk, en gammel lagerbygning, etc. Det å utvikle og oppdage ny forståelse og kunnskap gjennom kunst står helt sentralt i festivalen.

Siden 2009 har festivalen vært organisert og administrert av Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) og LIAFs kunstneriske råd.
LIAF og NNKS mottar driftsmidler fra Kulturdepartementet/Norsk kulturråd, Vågan kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune.