Foto: Nina Nygård Sjøholt

23/11/2021

Bodø er først ute i Norge

Bodø blir først ute i Norge med økologisk økonomi som programfag på VGS

Nå kommer en hel unik mulighet for elever i Bodø å velge økologisk økonomi som fag fra neste år. Ingen andre skoler i landet tilbyr dette faget ennå.

Dette er en del av en stor satsing rundt økologisk økonomi som Bodø2024 er involvert i, med professor Ove Jakobsen i spissen. Læreplanen er godkjent av Utdanningsdirektoratet og undervisningen i faget blir evaluert hvert år fremover. Håpet er at tilbudet etter hvert blir landsdekkende. Lærere ved skolen jobber allerede med å utarbeide lærebøker i samarbeid med Ove Jakobsen.

«Godkjenning av programfaget «Økologisk økonomi 1 og 2» for utprøving ved Bodø videregående skole fra høsten 2022 representerer et gjennombrudd i arbeidet med å formidle kunnskap til ungdom om hvordan de kan være med på utvikle bærekraftige samfunn med høy livskvalitet. Noe som er sentralt i prosjektet Bodø 2024», sier Ove Jakobsen.

Ifølge avdelingssjef Tarjei Eck Hansen er elevene ved Topplinje Business ved Bodø videregående skole de første som kan velge det nye programfaget økologisk økonomi fra høsten 2022,

«Økologisk økonomi ser veldig spennende ut, det er et tilbud som gir oss kanskje litt mere innblikk på hvordan samfunnet og bærekraftig økonomi faktisk er. Økologi er veldig viktig for fremtiden, og vi er fremtiden», sier elever ved Topplinje Business ved Bodø videregående skole.

Det er rett og slett en fantastisk nyhet for Bodø2024 at økologisk økonomi blir valgfag ved Bodø videregående skole. Økologisk økonomi er et satsingsområde for oss, og når vi nå får introdusert faget til de unge i Bodø gir det en helt ny mulighet til å få fokus på de utfordringene samfunnet står over de kommende årene, og ikke minst hva vi kan gjøre bedre for å løse dem. Det er de unge som er fremtiden, og som tenker de nye tankene, sier direktør i Bodø2024 André Wallann Larsen.

Hva er økologisk økonomi?
Økologisk økonomi handler om å forstå økonomi som underordnet naturens rammer
og bygger på økologiske prinsipper. Kunnskap om økologisk-økonomisk teori og
metode gir grunnlag for forståelse av bærekraftige løsninger lokalt, nasjonalt og
globalt. Økologisk økonomi skal bidra til å forstå hvordan økonomi, høy livskvalitet
og bærekraftig natur er gjensidig avhengige av hverandre.

Økologisk økonomi på skolen
Faget forbereder til videre studier, til samfunnsengasjement og aktiv deltakelse i utviklingen av fremtidens samfunns- og arbeidsliv. Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Økologisk økonomi skal bidra til at elevene blir engasjerte deltakere i samfunnet med forståelse for hvordan økonomi, natur og sosiale forhold sammen påvirker den økonomiske utviklingen nasjonalt og globalt. Faget fremmer kritisk tenkning og etisk bevissthet gjennom arbeid med og refleksjoner over helhetlige sammenhenger, og politiske beslutningers betydning for utvikling, endring og nytenking.

Kontakt
Ove Jakobsen
Prosjektkoordinator for økologisk økonomi, Bodø2024
+47 415 02 991
Epost: Ove.Daniel.Jakobsen@bodo2024.no

De første elevene – Økologisk økonomi og Topplinje Business. Alle er 16. Fra venstre foran: Håvard Tofte Moland, Elias Øyen, Ask Mikaelsen. I midten: Guro Aase Helgesdatter Solbakk, Mats Dahle, avd. leder Tarjei Eck Hansen, Mats Øyen, Fabian Elias Wågønes. Øverst: Emilia Stefanowicz, Jenny Augusta Løften Eslund, Hedvig Johanne Hansen Knappskog, Ingeborg Skålbones Rikardsen, Sofie Amalie Karlsen Lie, Bitanya Brehanu Deme, Iselin Julie Jelstad, Sangkomsuk Krongkaonasam (Foto : Nina Nygård Sjøholt)