25/10/2021

ARCTICulation of Faith – kunst, kultur og tro i fokus

Kirkemusikksenter Nord og Bodø2024 har signert en avtale om å gjennomføre prosjektet ARCTICulation of Faith. Det utlyses samtidig midler til prosjekter som skal gjennomføres i 2022.

Forholdet mellom kunst, kultur og religion har vært og er fremdeles aktuelt for menneskets livstolkning og livsbetingelser i vår landsdel. Dette skal prosjektet ARCTICulation of Faith, ett av hovedprosjektene beskrevet i søknaden til Bodø2024, sette fokus på.

Nordland fylke / Sør-Hålogaland bispedømme et av områdene i Norge med størst medlemsandel i Den norske kirke (80,5% i 2019), og i tillegg øker mangfoldet av trosuttrykk og religioner i en mer sammensatt befolkning. 

Dialog på tvers av trossamfunn

En rik musikk- og sangtradisjon vil ha hovedfokus, men tro kan uttrykkes på mange måter. Vi håper å se stor kreativitet i uttrykket når prosjektene tar form. Dialog på tvers av trossamfunn og andre kulturaktører vil stå sentralt.

Kirkemusikksenter Nord skal samarbeide tett med Sør-Hålogaland bispedømmeråd for å involvere aktører fra hele fylket.

– ARCTICulation of Faith åpner for prosjekter med forskjellig innfallsvinkel og med ulike faggrupper som favner kunst, kultur og kirke. Det er en stor ære å få være med på jobben der vi skal løfte gode prosjekter lokalt i hele fylket, sier Johanne Stafsnes, prosjektleder i Kirkemusikksenter Nord.


– ARCTICulations of Faith er et veldig fint eksempel på hva en europeisk kulturhovedstad kan og skal være. Det kommer til å bli aktivitet på mange steder og over lang tid, men med felles mål og tema. Vi ser frem til et spennende kunstnerisk innhold i prosjekter som kan si noe om vår kultur og hvem vi er, sier Henrik Sand Dagsfinrud, programsjef for Bodø2024.

Utlysning prosjektmidler for 2022

Det utlyses nå prosjektmidler for 2022. Søknadsfristen er 1. desember 2021.

Mer informasjon her: https://kin.no/bodo/arcticulationoffaith

Kriterier

Prosjekter må knyttes til ett eller flere av Bodø2024s hovedtemaer (art of nature, fish and ships, og transition). Det må tas hensyn til at det etableres nye samarbeidsrelasjoner (gjerne på tvers av regioner), at det kan bidra til å styrke kulturkompetansen i regionen, og at barn og unge kan inkluderes i prosjekter (som målgruppe og/eller som deltagere).

Prosjektet man søker til må være nytt og innovativt, det må gjennomføres i løpet av 2022 og må inkludere profesjonelle utøvere.

Hvem kan søke?

Menigheter i Den norske kirke, andre trossamfunn, institusjoner og offentlige myndigheter, organisasjoner, lag og foreninger. Prosjektene skal fortrinnsvis forankres i fem regioner: Lofoten, Vesterålen, Ofoten, Salten og Helgeland. Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse og finansieringsplan.

Kontaktpersoner:

Johanne Stafsnes

Prosjektleder, Kirkemusikksenter Nord


Tlf: +47 452 58 677


Epost: js467@kirken.no

Ragnhild Strauman

Kunstnerisk leder, Sør-Hålogaland bispedømme

Tlf: +47 930 70 343

Epost: rs397@kirken.no

Henrik Sand Dagfinrud

Programsjef Bodø2024

Tlf: +47 990 29 266

Epost: Henrik.Sand.Dagfinrud@bodo2024.no