22/10/2021

Kunstnerisk råd til Bodø2024 er på plass

Kunstnerisk råd skal bidra til at Bodø2024 utvikler et kunstnerisk program på høyt internasjonalt nivå, i tråd med kriteriene for kulturhovedstadskonseptet. Det skal delta i planlegging og vurdering av det kunstneriske program som utvikles av Bodø2024 i løpet av de forberedende årene, gjennom utlysninger og bestillinger.

Bakgrunn

Det er i løpet av sommeren 2021 gjennomført en åpen nominasjonsprosess som ble annonsert internasjonalt gjennom sosiale medier, i relevante nasjonale online-medier og direkte til institusjoner og nettverk. Nominasjonsprosessen ble annonsert 2. juli og lå åpen til 15. august. 64 navn ble nominert.

Referansegruppe

Bodø kommune og Nordland fylkeskommune oppnevnte en representant hver til å delta i en referansegruppe for drøfting av nominasjoner og sammensetning. Referansegruppen besto av direktør og programsjef for Bodø2024, Arne Vinje for Bodø kommune og Ida Hevrøy for Nordland fylkeskommune. Referansegruppen har hatt to møter i september 2021.

Sammensetning

I følge mandatet skal kunstnerisk råd «samlet ha tverrfaglig kunstnerisk kompetanse…besitte nasjonal, internasjonal og ECOC-spesifikk kompetanse, og følge kommuneloven mht representasjon».

Rådet skal bestå av 5-7 medlemmer med tverrfaglig og komplementær kunstnerisk kompetanse, og erfaring fra kunst-/kulturprosjekter på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Komplett kunstnerisk råd for Bodø2024:
Bente Andersen, 57, teater
Stine Nilsen, 45, dans
Kristoffer Dolmen, 48, visuell kunst
Svetlana Kuyumdzhieva, 43, kunsthistorie, visuell kunst (Plovdiv 2019)
Sjoerd Bootsma, 40, urban kunst, musikk, festival (Leeuwarden 2018)
Elin Eidsvik (eierrepresentant Bodø kommune)
Astrid Arnøy (eierrepresentant Nordland fylkeskommune)

God balanse

«Vi har fått et veldig bra råd, med god balanse mellom regional, nasjonal og internasjonal kompetanse. I tillegg får vi tilgang på verdifull kompetanse fra relativt ferske ECOC-prosjekter», sier Henrik Sand Dagfinrud, programsjef for Bodø2024.

«Gjennom et kompetent kunstnerisk råd får Bodø2024 tilført kunstfaglig kompetanse som vi skal bruke i utviklingen av prosjektet», sier direktør André Wallann Larsen. Og legger til: «Bodø2024 ønsker at kunstnerne i landsdelen skal være aktive som utøvere i Bodø2024. Som medlem av kunstnerisk råd vil man bli inhabil i veldig mange prosjekter. Det har vi vært bevisst på i utvelgelsen av kandidatene. Rådet, slik det er sammensatt, sikrer også et internasjonalt kontaktnett som Bodø2024 og kunstfeltet i nord vil dra nytte av».