30/09/2021

Bodø2024 signerer samarbeidsavtale med Nobl

Bodø2024 IKS og Boligbyggelaget Nobl signerte denne uken en samarbeidsavtale.

Bodø2024 og Nobl har felles målsetninger når det gjelder å gjøre Bodø og Nordland til et attraktivt sted å bo. Boligbyggelaget Nobl har bygget og forvaltet boliger lokalt helt siden 1946. De er opptatt av gode naboskap, stedsutvikling og bærekraft. Disse er verdier Bodø2024 kjenner seg igjen i.

Stedsutvikling og gode naboskap

– Bodø2024 handler om å gjøre Bodø og Nordland mer attraktivt for de som bor her og de som kan tenke seg å flytte hit. Nobl er en samfunnsaktør som veldig konkret arbeider med stedsutvikling og å etablere gode naboskap. Bodø2024 er veldig glad for at Nobl vil være med i prosjektet og jobbe for å utvikle regionene vår i årene som kommer, sier direktør i Bodø2024 André Wallann Larsen.

– Nobl har gjennom hele etterkrigstiden hatt en sentral rolle i gjenoppbyggingen og utviklingen av Bodø by. Når Bodø nå står foran byutviklingsprosjektet Ny by – ny flyplass, er det naturlig at Nobl tar en sentral rolle. Bodø2024 er en kraftfull arena for å profilere Bodø og regionens kvaliteter og de opplevelsene vi verdsetter så høyt. Samtidig gir det oss muligheten til å knytte regionen tettere på Europa og utvikle nye fremtidsbilder og vekstkraft for Bodø, sier Stig Fossum, styreleder i Nobl.

Bærekraftambisjoner

– For Nobl er det viktig å være en samarbeidspart for Bodø 2024. At Bodø ble Europeisk kulturhovedstad ser vi på som en glimrende mulighet til å skape attraktivitet i den landsdelen vi bor. For oss er dette mer enn et økonomisk bidrag: Vi ønsker å knytte et tett samarbeid til Bodø 2024 spesielt sett i forhold til de bærekraftambisjoner som vi har, sier Mona Liss Paulsen, administrerende direktør i Nobl.