02/07/2021

Åpen nominasjonsprosess, kunstnerisk råd Bodø2024

Bodø2024 inviterer til åpen nominasjonsprosess i forbindelse med oppnevning av kunstnerisk råd.

Bodø og Nordland ble i september 2019 utpekt til Europeisk kulturhovedstad 2024. Europeisk kulturhovedstad er et av verdens største konsepter for kultur- og samfunnsutvikling. Tittelen er tildelt Bodø og Nordland etter et treårig søknadsprosjekt som kulminerte i EU-søknaden ARCTICulation.

Kunstnerisk råd skal bidra til at Bodø2024 utvikler et kunstnerisk program på høyt internasjonalt nivå, i tråd med kriteriene for kulturhovedstadskonseptet. Kunstnerisk råd skal delta i planlegging og vurdering av det kunstneriske program som utvikles av Bodø2024 i løpet av de forberedende årene, gjennom utlysninger og bestillinger. Rådet skal bestå av 5-7 medlemmer med tverrfaglig og komplementær kunstnerisk kompetanse, og erfaring fra kunst-/kulturprosjekter på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Frist for å sende nominasjon er 15. august.

Etter fristen vil styret i Bodø2024 behandle nominasjonene og så utnevne det kunstneriske rådet.

Nominasjoner sendes til post@bodo2024.no – nominasjoner må inneholde begrunnelse og kontaktinformasjon på både forslagsstiller og kandidat for å bli vurdert.