18/06/2021

Europeisk kulturhovedstad Bodø2024 satser på økologisk økonomi

Hvordan kan vi skape en mer rettferdig fordeling av goder i verden? Hvordan kan vi bruke økonomien vår til å redde kloden? Fagfeltet økologisk økonomi har ambisjoner om å gjøre begge deler. Og i Bodø sitter landets første professor i dette faget og jobber med hvordan det kan brukes i praksis i Norge. Det synes vi i Europeisk kulturhovedstad Bodø2024 er så interessant at vi har ansatt professor Ove Jakobsen som prosjektkoordinator. Han skal blant annet lede utopiverksteder og mobilisere lokale krefter til å jobbe mot en mer bærekraftig fremtid.

– I tillegg til økt akademisk interesse for økologisk økonomi finnes det i dag mange spennende praktiske prosjekter i mange land. Vi vil samarbeide med flere av disse nettverkene i arbeidet frem mot 2024. Interessen for å følge med på det som skjer i Bodø er stor, sier Jakobsen. – Jeg er veldig glad for å få mulighet til å bidra i dette kjempespennende prosjektet frem mot 2024 og videre inn i fremtiden, og jeg gleder meg til å komme i gang med arbeidet.

Hva er økologisk økonomi?
Økologisk økonomi er et fag som har som mål å bidra til å utvikle samfunn der livskvalitet er viktigere enn vekst i forbruk, der økonomien er tilpasset økosystemenes rammebetingelser og der rettferdig fordeling er en grunnleggende verdi. I tillegg er nær-demokrati sentralt. Med andre ord, deltakelse bidrar til medansvar. For å nå målene er det behov for grunnleggende endringer både på individnivå og systemnivå.

Unik kompetanse
Professor Ove Jakobsen er Norges ledende ekspert på økologisk økonomi og Norges eneste professor i faget. Han har høyere siviløkonomeksamen og er Dr. Oecon. fra Norges handelshøyskole i Bergen og Cand. Philol. med hovedfag i filosofi fra universitet i Bergen. Han har utviklet kurs og drevet forskning innenfor økologisk økonomi siden ca. 1995. Han har skrevet flere bøker og artikler internasjonalt og nasjonalt innenfor fagfeltet, samt arbeidet med faget i ulike praktiske sammenhenger.

Nyskaping
– Vi i Bodø2024 er veldig glade for å ha fått med professor Ove Jakobsen som prosjektkoordinator i økologisk økonomi. Ove er en nestor på feltet, og gjennom Bodø2024 skal vi jobbe med økologisk økonomi i praksis. Med hans erfaring er jeg sikker på at vi skal få til nyskapende prosjekter på området, sier direktør André Wallann Larsen.

Jakobsen vil tiltre i stillingen 1. februar.