18/06/2021

Bodø 2024 skal bli drømmenes teater

Drømmen om å skape noe innen teater trakk ham vekk fra Skjerstad og Bodø. Nå har Bodø 2024 trukket ham tilbake og tent flammen til noe nytt – og varig.

Matias Bjune Pedersen brenner for teater. Matias vil skape fortellinger som betyr noe. Som rører. Engasjerer. For små og store.

FANGET AV MORDOR

Men det var ingen selvfølge at det var drama som skulle bli den store lidenskapen. For det føles kanskje ikke som førstevalget når du vokser opp på et småbruk på Ljønes i gamle Skjerstad kommune.

Det var bøkene som dro ham inn i de episke fortellingene. Ringenes Herre. Narnia. For et sted på veien mellom Hobbsyssel og Mordor, dypt inn i en snøtung skog, side om side med løven Aslan, ble Matias fenget. Han ville formidle.

Stikkordene ble ten-sing, musikklinje, Romerike folkehøgskole og en bachelor i teaterproduksjon og skuespillerfag på Nord Universitet. Mer vekt på fransk masketeater, mindre fokus på Stanislavskij.

– Det er noe med å leve seg inn i en rolle. Bli noen andre. Skape ditt eget univers, sier Matias.

NYE STEMMER: Salten Friteater har et sterkt ønske om å hente frem nye stemmer og gi dem muligheter til å finne sitt publikum.

DET STORE SAMSPILLET

Men teater er også samspill. Lagarbeid. Bygge relasjoner og knytte nettverk. Allerede er flere sentrale medspillere på plass. Som Maiken Vembre. Hun er fortsatt i Oslo, men skal snart sette kursen nordover.

I Bodø er Ida Hevrøy og Jan Ivar Bårtvedt tett koblet opp mot den videre satsingen:

– Målet er å skape noe varig, noe som gir arbeidsplasser. Salten Friteater skal bli noe som gir folk lyst til å flytte tilbake til. Noe de kan engasjere seg i, sier Hevrøy.

Samarbeidet med Bodø 2024 har allerede betydd mye. Det handler om å lage en profesjonell ramme, få på plass et organisasjonsnummer. Noen ganger er det de små detaljene som skaper de store mulighetene. Som flytter kunsten ut av hybel og kjellerleilighet til en ny scene – et offentlig rom.

– Med Bodø 2024 på plass så har vi fått «en scene» og et prosjekt hvor vi virkelig kan strekke oss og legge lista høyt, mener Bårtvedt.

Hos Bodø 2024 er det nettopp denne typen lokalt engasjement som er en sentral del av tanken bak en europeisk kulturhovedstad.

 

ET VARIG ENGASJEMENT

For én ting er store produksjoner og kjente artister, noe som skal ha sin naturlige plass. Vel så sentralt er det å bruke europeisk kulturhovedstad som en motor og inkubator. Hvor veien blir like viktig som målet. Hvor prosessen skal skape varige verdier. Når siste lyskaster er slukket på tampen av 2024, så lever engasjementet videre i tusenvis av hjerter.

Hvilket er en beskrivelse som Matias kjenner seg igjen i.

– Salten Friteater skal være inkluderende. En åpen dør hvor du kan komme inn og alltid være velkommen. Vi skal gi nye stemmer et sted å finne tilhørere.

Da er det også et mål å rive ned den fjerde veggen. Den som har stått der, mellom scene og sal. For Salten Friteater vil engasjere publikum. La de bli en del av forestillingen, når det passer. Slik sett er dette en modernisert versjon av tankene som stammer fra «commedia dell’Arte». LENKE https://no.wikipedia.org/wiki/Commedia_dell%27arte

Når det som startet som en håndverkerkomedie i Italia på 1400-tallet, blir rykende relevant i dagens Bodø, så er det et glitrende eksempel på at kultur sprenger alle grenser, både i tid og rom.

UNIVERSIELLE VERDIER

Akkurat nå er Salten Friteater i gang med en produksjon som skal settes opp under Nordland Musikkfestuke.

GÁHTOT – Bortkommet rein er et teaterstykke med røtter i det pitesamiske miljøet. Igjen så dreier det seg om å finne de store linjene i de små miljøene. Noen verdier er universelle. Noen problemstillinger er like aktuelle, uansett om de har sitt utspring i Bodø, Budapest eller Bogotá.

Det å skape kunst og kultur kan minne om å ta vare på en skjør plante. Det kreves omhyggelig omsorg fra du sår det første frøet, til du kan høste resultatet. Derfor er også Matias tydelig på hva Bodø2024 betyr for ham:

EKTE ENGASJEMENT

– Vi er blitt møtt med et utrolig sterkt engasjement, noe som igjen har forsterket vår egen motivasjon. I en kunstnerisk sammenheng er det lenge til 2024, men vi ser virkelig frem til å kunne presentere noe som vi i dag ikke har et klart svar på.

– Men vi vet at veien frem til den europeiske kulturhovedstaden kommer til å gi oss inspirasjon. Det at vi får være en del av dette miljøet kommer til å skape et handlings- og mulighetsrom vi ellers aldri ville ha fått.

Her ligger også det som kan fremstå som et paradoks når det gjelder Bodø sin rolle som europeisk kulturhovedstad. Det er fort at forventningene knyttes opp til hvem som blir signert. Hvilke avtaler som er inngått.

– Dette er en jobb som pågår fortløpende. Og vi kan garantere at det vil komme navn som vekker oppsikt, sier Henrik Sand Dagfinrud, programsjef for Bodø 2024.

KLARE TIL INNSATS: – Salten Friteater er i full gang med å bygge opp et nytt, kreativt miljø. Nå ønsker de alle gode krefter velkommen med på laget. Fra venstre Ida Hevrøy, Matias Bjune Pedersen og Jan Ivar Bårtvedt.

ARVEN ETTER 2024

Det vil ikke mangle på spektakulære innslag. Og det er heller ikke der den store utfordringen ligger. Den dreier seg om hvordan Bodø 2024 skal kunne leve videre. Kan 2028 blir et år som viser frem etterveksten? Kan 2034 blir markeringen av hvordan ti år har betydd alt?

Det er her den store historien om en liten gutt fra Ljønes kommer inn. En gutt som hadde en drøm. En gutt som ville reise ut. En gutt som kom hjem.

Det er her Bodø 2024 skal finne sin plass. Lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Men det begynner alltid nedenfra og opp. Røttene må få tid og rom til å feste seg. Det er da det hele blir bærekraftig. Det er da du har skapt noe organisk. Noe som blir en naturlig del av det store bildet.

Når Bodø 2024 er over skal du tenke:

– Har ikke de alltid vært her?